O firmie

 
Pogotowie Ratunkowe Medica to firma tworzona z entuzjazmem i zaangażowaniem przez ludzi będących od lat związanych z działalnością ogólnie pojętego ratownictwa oraz zagadnieniami bezpieczeństwa. Charakter firmy najlepiej odzwierciedlają wszystkie cztery aspekty opisane poniżej:

Wizja firmy

Naszym celem jest wpływ na społeczeństwo w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w pracy, 
w domu, w szkole i na ulicy. Chcemy uświadamiać ludziom o czyhających zagrożeniach i sposobach zapobiegania lub zmniejszania ich skutków. Pragniemy dotrzeć do jak największego grona ludzi. 

Kwalifikowana Kadra Instruktorska

Pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą tworzą zespół ludzi oddanych swojej działalności. Są to młodzi ludzie z ogromnym doświadczeniem zdobytym w pracy, jako lekarze, ratownicy, strażacy-ratownicy, trenerzy, instruktorzy i specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. Szkolimy osoby w każdym wieku. Posiadamy przeszkolenia pedagogiczne.

Polityka Jakości Firmy

Aby sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych klientów, firma Medica dopracowała szereg zagadnień związanych z obsługą klienta. W ramach naszych szkoleń wykorzystujemy wiele rozwiązań metodycznych, by szkolenie przynosiło zamierzone rezultaty, a uczestnicy szkoleń nie nudzili się podczas zajęć. Do tych rozwiązań możemy zaliczyć aktywizację uczestników szkoleń, a w przypadku szkoleń z zakresu pierwszej pomocy treści teoretyczne przeplatane są praktycznymi zagadnieniami. Podczas szkoleń stosujemy przerwy pomiędzy tematami zajęć w tym opcjonalnie zapewniamy również kawę, herbatę oraz poczęstunek.
Podsumowaniem zajęć z pierwszej pomocy w większości naszych programów są symulacje i pozoracje rzeczywistych zdarzeń, w których uczestnik szkolenia musi wykazać się umiejętnościami, wiedzą i pracą nad opanowaniem stresu. Przygotowujemy również symulacje, jako warsztaty doskonalące oraz audyty. Każdy z uczestników oraz placówki uczestniczące korzystające z naszych usług, otrzymują pakiety szkoleniowe składające się z materiałów programowych wykorzystywanych podczas szkoleń. Nasi instruktorzy odpowiedzą na każde nurtujące Państwa pytanie dotyczące omawianych zagadnień.

Sprzęt dydaktyczny

Profesjonalność naszych szkoleń zapewnia wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny. Do ćwiczeń praktycznych stosujemy fantomy do resuscytacji krążeniowo- oddechowej niemowląt, dzieci i dorosłych; Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (defibrylator AED); torby PSP R1; deski ortopedyczne; kamizelki KED; kołnierze ortopedyczne; szyny kramera; nosze podbierakowe i inne. W swoich zajęciach wykorzystujemy również prezentacje multimedialne, filmy wideo oraz własne materiały szkoleniowe.